معرفی ۳ ساختمان داده در اندروید که پرکاربرد هستند ۵ (۳)

ساختمان داده در اندروید
چرا ساختمان داده در اندروید مهم است؟ شاید به نظر نیاد که در مسیر برنامه نویسی موبایل چه نیازی به دانستن ساختمان داده در اندروید و کسب مهارت در حل مسائل باشه، که در واقع میتونه به این خاطر باشه که برنامه نویس ها هنگام کد زنی ، بیشتر به اجرا شدن برنامه فکر می کنند. شاید این دلایل باعث شود که یک برنامه نویس نیازی به پیگیری این مبحث نبیند. اما در واقع ساختمان داده در اندروید تنها یک واحد دانشگاهی یا یک موضوع انتزاعی به شمار نمیاد. موضوع بهتر نگاه کردن مسئله ست. اینکه صرفا یک...