مدیریت حافظه در اندروید ۴٫۴ (۷)

مدیریت حافظه android
مدیریت حافظه در اندروید چگونه است؟ مدیریت حافظه در اندروید حین توسعه یک برنامه امری ضروری و حیاتی ست. با استفاده از این مقاله می توانید استفاده از حافظه را حین توسعه برنامه اندرویدی بهبود دهید. اندروید از سیستم pagging و mmap برای مدیریت حافظه استفاده می کنه. روند کار به این صورت است که تا شما کاملا از برنامه خارج نشوید هیچ کدام از بخش های درگیر حافظه مرتبط با برنامه آزاد نخواهند شد. اندازه heapی که به برنامه اختصاص داده می شود محدود است. از 2MB شروع می شود و بیشترین مقدار که به...