مدیریت ترد ها ۰ (۰)

از بین بردن تردها در جاوا
از بین بردن ترد ها در جاوا یک ترد به شکل خودکار با اجرای کامل متد run() از بین می رود. اما ممکن است به اقتضای برنامه نیاز باشد متوقف شده یا از بین برود. برای چنین منظوری قبل تر از متدهای suspend()، resume() و stop() استفاده می شد. اما این متدها به خاطر مشکلاتی که ایجاد می کردند منسوخ شدند. روش های بهتر برای توقف یا جلوگیری از اجرای یک ترد استفاده از یک متغیر Boolean یا متد Thread.interrupt() است. استفاده از یک متغیر Boolean به سادگی مقدار این متغیر را در زمان لازم برای خروج به true تغییر می دهیم. class...