پیاده سازی Bottom Sheet Dialog در اندروید


پیاده سازی bottom sheet dialog

پیاده سازی یک Dialog از نوع Bottom Sheet Dialog

نمایش dialog تقریبا در هر برنامه اندرویدی لازم است. پیاده سازی یک Dialog بسیار ساده و آسان است. اما در این مقاله قصد داریم تا یک Bottom Sheet کمکی بسازیم. که بسیار شبیه یک Dialog عمل می کند. برای این منظور دو راه پیاده سازی داریم. یکی BottomSheetDialogFragment و دیگری BottomSheetDialog. به جای هر توضیحی توجه شما را به نتیجه نهایی کار جلب می کنم :

در این آموزش بهترین روش را برای پیاده سازی bottom sheet dialog مطابق با روش کار material design دنبال می نماییم.

قدم اول : ایجاد پروژه جدید و افزودن dependency مربوطه

implementation 'com.google.android.material:material:1.0.0'

قدم دوم : ساخت layout مروبط به Bottom Sheet

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:paddingBottom="8dp"
  >
 <TextView
   android:id="@+id/textView"
   android:layout_marginTop="8dp"
   android:drawableLeft="@drawable/ic_share"
   android:drawableStart="@drawable/ic_share"
   android:text="@string/action_share"
   app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
   app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
   app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
   style="@style/ActionItem"
   />
 <TextView
   android:id="@+id/textView2"
   android:drawableLeft="@drawable/ic_upload"
   android:drawableStart="@drawable/ic_upload"
   android:text="@string/action_upload"
   app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
   app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
   app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView"
   style="@style/ActionItem"
   />
 <TextView
   android:id="@+id/textView3"
   android:drawableLeft="@drawable/ic_copy"
   android:drawableStart="@drawable/ic_copy"
   android:text="@string/action_copy"
   app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
   app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
   app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView2"
   style="@style/ActionItem"
   />
 <TextView
   android:id="@+id/textView4"
   android:drawableLeft="@drawable/ic_print"
   android:drawableStart="@drawable/ic_print"
   android:text="@string/action_print"
   app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
   app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
   app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView3"
   style="@style/ActionItem"
   />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

قدم سوم : آپدیت رنگ ها و dimens در resources

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
 <color name="colorPrimary">#008577</color>
 <color name="colorPrimaryDark">#00574B</color>
 <color name="colorAccent">#D81B60</color>
 <color name="colorGray">#747474</color>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
 <dimen name="default_margin">16dp</dimen>
 <dimen name="drawable_padding">24dp</dimen>
 <dimen name="text_size">16sp</dimen>
 <dimen name="normal_padding">16dp</dimen>
</resources>

تم مخصوص به Bottom Sheet Dialog مربوطه را به شکل زیر پیاده می سازیم :

<style name="ActionItem">
  <item name="android:textSize">@dimen/text_size</item>
  <item name="android:drawablePadding">@dimen/drawable_padding</item>
  <item name="android:layout_width">0dp</item>
  <item name="android:layout_height">wrap_content</item>
  <item name="android:padding">@dimen/normal_padding</item>
 </style>

و در نهایت String های موجود در پروژه را در Strings.xml تعریف می کنیم :

<resources>
 <string name="app_name">Bottom Sheet Dialog Fragment</string>
 <string name="action_share">Share</string>
 <string name="action_upload">Upload</string>
 <string name="action_copy">Copy</string>
 <string name="action_print">Print</string>
</resources>

قدم سوم : ساخت زیر کلاسی از BottomSheetDialogFragment

کلاسی با نام ActionBottomDialogFragment که از کلاس BottomSheetDialogFragment ارث بری می کند را می سازیم. در این کلاس از interface ی برای مدیریت callback ها و کلیک شدن هر کدام از موارد موجود در Bottom Sheet استفاده می شود.

import android.content.Context;
import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.TextView;
import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.annotation.Nullable;
import com.google.android.material.bottomsheet.BottomSheetDialogFragment;
public class ActionBottomDialogFragment extends BottomSheetDialogFragment
  implements View.OnClickListener {
 public static final String TAG = "ActionBottomDialog";
 private ItemClickListener mListener;
 public static ActionBottomDialogFragment newInstance() {
  return new ActionBottomDialogFragment();
 }
 @Nullable @Override
 public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater, @Nullable ViewGroup container,
   @Nullable Bundle savedInstanceState) {
  return inflater.inflate(R.layout.bottom_sheet, container, false);
 }
 @Override public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
  super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
  view.findViewById(R.id.textView).setOnClickListener(this);
  view.findViewById(R.id.textView2).setOnClickListener(this);
  view.findViewById(R.id.textView3).setOnClickListener(this);
  view.findViewById(R.id.textView4).setOnClickListener(this);
 }
 @Override
 public void onAttach(Context context) {
  super.onAttach(context);
  if (context instanceof ItemClickListener) {
   mListener = (ItemClickListener) context;
  } else {
   throw new RuntimeException(context.toString()
     + " must implement ItemClickListener");
  }
 }
 @Override
 public void onDetach() {
  super.onDetach();
  mListener = null;
 }
 @Override public void onClick(View view) {
  TextView tvSelected = (TextView) view;
  mListener.onItemClick(tvSelected.getText().toString());
  dismiss();
 }
 public interface ItemClickListener {
  void onItemClick(String item);
 }
}

قدم چهارم : تکمیل layout مربوط به MainActivity

در این xml یک TextView برای نمایش نتیجه کلیک هر کدام از موارد در Bottom Sheet قرار داده شده است.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity"
  >
 <Button
   android:id="@+id/button"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_marginBottom="8dp"
   android:layout_marginEnd="8dp"
   android:layout_marginLeft="8dp"
   android:layout_marginRight="8dp"
   android:layout_marginStart="8dp"
   android:layout_marginTop="8dp"
   android:background="@color/colorAccent"
   android:onClick="showBottomSheet"
   android:padding="8dp"
   android:text="Show BottomSheet"
   android:textColor="#fff"
   app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
   app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
   app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
   app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
   app:layout_constraintVertical_bias="0.4"
   />
 <TextView
   android:id="@+id/tvSelectedItem"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_marginEnd="8dp"
   android:layout_marginLeft="8dp"
   android:layout_marginRight="8dp"
   android:layout_marginStart="8dp"
   android:layout_marginTop="32dp"
   android:textSize="@dimen/text_size"
   app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
   app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
   app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button"
   tools:text="Selected Item"
   />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

قدم نهایی : تکمیل کلاس MainActivity و ست نمودن OnClickListener های مربوطه

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.TextView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
public class MainActivity extends AppCompatActivity
  implements ActionBottomDialogFragment.ItemClickListener {
 TextView tvSelectedItem;
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);
  tvSelectedItem = findViewById(R.id.tvSelectedItem);
 }
 public void showBottomSheet(View view) {
  ActionBottomDialogFragment addPhotoBottomDialogFragment =
    ActionBottomDialogFragment.newInstance();
  addPhotoBottomDialogFragment.show(getSupportFragmentManager(),
    ActionBottomDialogFragment.TAG);
 }
 @Override public void onItemClick(String item) {
  tvSelectedItem.setText("Selected action item is " + item);
 }
}

 

به این پست امتیاز دهید

روی ستاره های کلیک کنید و امتیاز بدید

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد: 2

از امتیاز شما متشکریم

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Enter Captcha Here : *

Reload Image